Thứ hai, ngày 8 tháng 8 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 37/BB-UBND
Trích yếu nội dung Họp Thành viên UBND tỉnh thông qua các văn bản trình HĐND tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền UBND tỉnh (Biên bản số 19/BB-UBND ngày 02/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh).
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 21/06/2022
Ngày có hiệu lực 21/06/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Lâm Minh Thành
Download 144_KH-UBND.signed (1).pdf

Văn bản mới