Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 278/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Nghị Quyết số 278/NQ-HĐND ngày 02/01/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 02/01/2020
Ngày có hiệu lực 02/01/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nội vụ
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Chủ tịch Đặng Tuyết Em
Download 278-NQ-HDND.pdf

Văn bản mới