Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 03/BC-UBND
Trích yếu nội dung Báo cáo số 03/BC-UBND ngày 09/01/2020 về Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 và Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/08/2018 của Chính phủ
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 09/01/2020
Ngày có hiệu lực 09/01/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lao động TBXH
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Bình
Download bao cao U-20200225-1433.pdf

Văn bản mới