Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 12/KH-UBND
Trích yếu nội dung Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 05/02/2020 về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 05/02/2020
Ngày có hiệu lực 05/02/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công thương
Giáo dục và Đào tạo
Giao thông vận tải
Kế hoạch và đầu tư
Khoa học và công nghệ
Lao động TBXH
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài chính
Tài nguyên và môi trường
Thông tin truyền thông
Văn hóa và Thể thao
Xây dựng
Y tế
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Chủ tịch Phạm Vũ Hồng
Download 12-KH-UBND.pdf

Văn bản mới