Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 34/BC-BCĐ
Trích yếu nội dung Báo cáo số 34/BC-BCĐ ngày 26/02/2020 về Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2019 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 26/02/2020
Ngày có hiệu lực 26/02/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công thương
Kế hoạch và đầu tư
Khoa học và công nghệ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài chính
Cơ quan ban hành Ban Chỉ Đạo Đổi mới, Phát triển Kinh tế Tập thểm Hợp tác xã
Người ký duyệt Trưởng ban - Chủ tịch Phạm Vũ Hồng
Download 34_BC-BCD.signed.pdf

Văn bản mới