Thứ hai, ngày 26 tháng 10 năm 2020    
TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 141/KH-UBND
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 17/09/2020
Ngày có hiệu lực 17/09/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch và đầu tư
Khoa học và công nghệ
Lao động TBXH
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài chính
Thông tin truyền thông
Văn hóa và Thể thao
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Lâm Minh Thành
Download 141_KH-UBND.signed.pdf

Văn bản mới