Thứ hai, ngày 21 tháng 6 năm 2021    
TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 7049/PC-VP
Trích yếu nội dung Về việc chuyển Quyết định số 2168/QĐ-BTP ngày 26/10/2020 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 09/11/2020
Ngày có hiệu lực 09/11/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực BHXH Việt Nam
Công an
Ngoại giao
Tài chính
Tư pháp
Thông tin truyền thông
Y tế
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Huỳnh Vĩnh Lạc
Download 7049_PC-VP.signed.pdf

Văn bản mới