Chủ nhật, ngày 1 tháng 8 năm 2021    
TIN NỔI BẬT:

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 833/TB-VP
Trích yếu nội dung Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ ấp (khu) đội trưởng và chế độ trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 12/11/2020
Ngày có hiệu lực 12/11/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Nội vụ
Tư pháp
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Người ký duyệt Huỳnh Vĩnh Lạc
Download 833_TB-VP.signed.pdf

Văn bản mới