Thứ tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021    
TIN NỔI BẬT:

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 15/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc giao bổ sung biên chế công chức năm 2021 cho Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 06/10/2021
Ngày có hiệu lực 06/10/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Mai Văn Huỳnh
Download 15-NQ-HDND.pdf

Văn bản mới