Thứ tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021    
TIN NỔI BẬT:

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 42/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Lâm Văn Sển.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 14/11/2021
Ngày có hiệu lực 14/11/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Mai Văn Huỳnh
Download 42-NQ-HDND.pdf

Văn bản mới