Chủ nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 50/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ để trả nợ gốc và bù đắp bội chi ngân sách địa phương năm 2022.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 09/12/2021
Ngày có hiệu lực 09/12/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Mai Văn Huỳnh
Download 50-NQ-HDND.pdf

Văn bản mới