Thứ sáu, ngày 20 tháng 5 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 518/SNNPTNT-CCTS
Trích yếu nội dung V/v đăng tải hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 13/04/2022
Ngày có hiệu lực 13/04/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành Sở NNPTNT
Người ký duyệt Quảng Trọng Thao
Download 1-Du thao_To trinh de nghi xay dung NQ ho tro phi VMS-01-4-2022.doc
2-Du thao Bao cao danh gia tac dong 4-3-2022.docx
3-Du thao Bao cao danh gia THUC TRANG 4-3-2022.docx
4-Du thao_De cuong Nghi quyet cua HDND tinh ve chinh sach ho tr lap dat VMS-04-4-2022.doc
518-SNNPTNT-CCTS.signed.pdf

Văn bản mới