Thứ tư, ngày 25 tháng 5 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 392/TB-VP
Trích yếu nội dung Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên năm 2021; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 26/04/2022
Ngày có hiệu lực 26/04/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Người ký duyệt Đỗ Thị Lệ Hảo
Download 392_TB-VP.signed.pdf

Văn bản mới