Thứ năm, ngày 30 tháng 6 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 4266/VP-KGVX
Trích yếu nội dung V/v tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 61NQ-HĐND ngày 18/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 02/06/2022
Ngày có hiệu lực 02/06/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Thái Thị Duy Quyên
Download 4266_VP-KGVX.signed.pdf

Văn bản mới