Thứ sáu, ngày 2 tháng 6 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 11/2022/QĐ-UBND
Trích yếu nội dung Bãi bỏ Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 08/06/2022
Ngày có hiệu lực 08/06/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Lâm Minh Thành
Download 11_2022_QD-UBND.signed.pdf

Văn bản mới