Thứ hai, ngày 27 tháng 6 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 27/BB-UBND
Trích yếu nội dung Họp Thành viên UBND tỉnh thông qua dự thảo Tờ trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyêt Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (Biên bản số 19/BB-UBND ngày 02/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh).
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 08/06/2022
Ngày có hiệu lực 08/06/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Lâm Minh Thành
Download 27_BB-UBND.signed.pdf

Văn bản mới