Thứ hai, ngày 27 tháng 6 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 953/SNNPTNT-KHTC
Trích yếu nội dung V/v đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách của địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 17/06/2022
Ngày có hiệu lực 17/06/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Sở NNPTNT
Người ký duyệt Lê Hữu Toàn
Download 953-SNNPTNT-KHTC.signed.pdf
Du thao Nghi quyet theo CV so 953.docx
Du thao to trinh theo CV so 953.docx

Văn bản mới