Thứ năm, ngày 11 tháng 8 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 605/BC-VP
Trích yếu nội dung Kết quả lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh thông qua 02 dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 và Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 01/07/2022
Ngày có hiệu lực 02/07/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Người ký duyệt Đỗ Thị Lệ Hảo
Download 605-BC-VP.signed.pdf

Văn bản mới