Thứ bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 603/BC-VP
Trích yếu nội dung Kết quả lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh thông qua dự thảo Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 01/07/2022
Ngày có hiệu lực 01/07/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Người ký duyệt Đỗ Thị Lệ Hảo
Download 603-BC-VP.signed.pdf

Văn bản mới