Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 729/BC-VP
Trích yếu nội dung Kết quả lấy ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 11/08/2022
Ngày có hiệu lực 11/08/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Người ký duyệt Dương Thanh Nhã
Download 729-BC-VP.signed.pdf

Văn bản mới