Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 40/TB-BDT
Trích yếu nội dung Cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang sau khi thực hiện kiện toàn, sắp sếp.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 25/08/2022
Ngày có hiệu lực 25/08/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Dân tộc
Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc
Người ký duyệt Danh Lắm
Download 40 TB-BDT.signed.pdf

Văn bản mới