Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 1490/SNNPTNT-CCTS
Trích yếu nội dung V/v đăng tải dự thảo Quyết định ban hành quy định tiêu chí đặc thù về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 29/08/2022
Ngày có hiệu lực 29/08/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành Sở NNPTNT
Người ký duyệt Quảng Trọng Thao
Download 1490-SNNPTNT-CCTS.signed.pdf
Bang tong hop kem theo CV.doc
Du thao Quyet dinh kem theo CV so 1490.doc

Văn bản mới