Thứ bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 479/SLĐTBXH-BTXHTEBĐGTNXH
Trích yếu nội dung v/v đăng tải các tài liệu, sản phẩm truyền thông, hướng dẫn về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19 trên Cồng thông tin điện tử của UBND tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 18/02/2021
Ngày có hiệu lực 18/02/2021 (Văn bản đã hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Lao động TBXH
Cơ quan ban hành Sở LĐTBXH
Người ký duyệt  
Download 479 LDTBXH-BTXHTEBDGTNXH_1.signed.pdf

Văn bản mới