Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 30/KH-UBND
Trích yếu nội dung Kế hoạch 30/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2020, do UBND tỉnh ban hành ngày 27/02/2020
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 27/02/2020
Ngày có hiệu lực 27/02/2020 (Văn bản đã hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Tư pháp
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký duyệt  
Download 30-KH-UBND.pdf

Văn bản mới