Chủ nhật, ngày 1 tháng 10 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 792/SKHCN-TĐC
Trích yếu nội dung V/v đăng tải dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi thực hiện Chương trình Năng suất chất lượng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đế lấy ý kiến góp ý.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 18/10/2022
Ngày có hiệu lực 18/10/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Khoa học và công nghệ
Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Sở Khoa học và Công nghệ
Người ký duyệt Huỳnh Vĩnh Lạc
Download 792-SKHCN-TDC.signed (1).pdf
Kem theo CV so 792-DT NQ muc chi thuc hien CT NSCL giai doan 2021-2030.doc

Văn bản mới