Thứ ba, ngày 27 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 01/TB-STNMT
Trích yếu nội dung Về việc kêu gọi tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (lần 3).
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 04/01/2023
Ngày có hiệu lực 04/01/2023 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Phùng Quốc Bình
Download 01-TB-STNMT.signed.pdf

Văn bản mới