Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 1041/UBND-KTTH
Trích yếu nội dung V/v thực hiện Nghị quyết số 156/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 08/08/2018
Ngày có hiệu lực 08/08/2018 (Văn bản đã hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Kế hoạch và đầu tư
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt  
Download 1041_UBND-KTTHsigned_201808090453489450.pdf

Văn bản mới