Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 34/CTr-TU
Trích yếu nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác dân số trong tình hình mới.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 29/12/2017
Ngày có hiệu lực 29/12/2017 (Văn bản đã hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Khác
Người ký duyệt  
Download 34-CTr-TU.pdf

Văn bản mới