Thứ bảy, ngày 30 tháng 9 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 06/2023/QĐ-UBND
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 10/02/2023
Ngày có hiệu lực 10/02/2023 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Lâm Minh Thành
Download 06-2023-QD-UBND.signed.pdf

Văn bản mới