Thứ bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 96/KH-UBND
Trích yếu nội dung Bảo vệ, tôn tạo, phát huy các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di tích văn hóa phi vật thể gắn liền với di tích trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 27/06/2017
Ngày có hiệu lực 27/06/2017 (Văn bản đã hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Du lịch
Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch và đầu tư
Nội vụ
Tài chính
Tài nguyên và môi trường
Thông tin truyền thông
Văn hóa và Thể thao
Xây dựng
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt  
Download 96_KH-UBND_20170627.pdf

Văn bản mới