Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 14/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Nghị quyết chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 06/10/2021
Ngày có hiệu lực 06/10/2021 (Văn bản đã hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký duyệt  
Download 14-NQ-HDND.pdf

Văn bản mới