Thứ tư, ngày 25 tháng 5 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 24/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 290/NQ-HĐND ngày 02/01/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 06/10/2021
Ngày có hiệu lực 06/10/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Mai Văn Huỳnh
Download 24-NQ-HDND.pdf

Văn bản mới