Thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 16/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc, hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế hội có tính đặc thù tỉnh Kiên Giang năm 2021.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 06/10/2021
Ngày có hiệu lực 06/10/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Mai Văn Huỳnh
Download 16-NQ-HDND.pdf

Văn bản mới