Thứ tư, ngày 25 tháng 5 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 5/2021/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 06/10/2021
Ngày có hiệu lực 06/10/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Mai Văn Huỳnh
Download 05-2021-NQ-HDND.pdf

Văn bản mới