Thứ hai, ngày 23 tháng 5 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 3/2021/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 06/10/2021
Ngày có hiệu lực 06/10/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Mai Văn Huỳnh
Download 03-2021-NQ-HDND.pdf

Văn bản mới