Thứ tư, ngày 25 tháng 5 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 817/TB-VP
Trích yếu nội dung Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2021 về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, 9 tháng năm 2021 và thảo luận kế hoạch triển khai các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 13/10/2021
Ngày có hiệu lực 13/10/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Người ký duyệt Đặng Vũ Bằng
Download 817-TB-VP.signed.pdf

Văn bản mới