Thứ tư, ngày 25 tháng 5 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 8387/PC-VP
Trích yếu nội dung Về việc công khai thông tin về nội dung của Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hòn Đất.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 22/10/2021
Ngày có hiệu lực 22/10/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Người ký duyệt Đặng Vũ Bằng
Download 6. KHSDD 2022-Dang cong (1).rar
739 UBND-TNMT (1).pdf
8387-PC-VP.signed.pdf

Văn bản mới