Thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 3862/HD-BVHTTDL
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 18/10/2021
Ngày có hiệu lực 18/10/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Du lịch
Văn hóa và Thể thao
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký duyệt Đoàn Văn Việt
Download 3862.HD-BVHTTDL Huong dan NQ 128.pdf

Văn bản mới