Thứ hai, ngày 23 tháng 5 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 8647/VP-KT
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện Quyết định số 1814/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò giai đoạn 2022 - 2030.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 02/11/2021
Ngày có hiệu lực 02/11/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Người ký duyệt Dương Thanh Nhã
Download 8647-VP-KT.signed.pdf

Văn bản mới