Thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 2942/SGDĐT-KHTC
Trích yếu nội dung V/v đăng tải nội dung Dự thảo tờ trình và Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2021-2022.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 08/11/2021
Ngày có hiệu lực 08/11/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Sở Giao dục và Đào tạo
Người ký duyệt Thiều Văn Nam
Download 2942-SGDDT-KHTC.signed.pdf

Văn bản mới