Thứ hai, ngày 23 tháng 5 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 525/QĐ-HĐ
Trích yếu nội dung Về việc kiện toàn Ban Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 11/11/2021
Ngày có hiệu lực 11/11/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người ký duyệt Nguyễn Lưu Trung
Download 525_QD-HD.signed.pdf

Văn bản mới