Thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 32/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ nhà người có công giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 14/11/2021
Ngày có hiệu lực 14/11/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Mai Văn Huỳnh
Download 32-NQ-HDND.pdf

Văn bản mới