Thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 43/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Nguyễn Văn Ngành.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 14/11/2021
Ngày có hiệu lực 14/11/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Mai Văn Huỳnh
Download 43-NQ-HDND.pdf

Văn bản mới