Thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 9546/PC-VP
Trích yếu nội dung V/v chuyển Thông báo số 321/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 01/12/2021
Ngày có hiệu lực 01/12/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Người ký duyệt Đỗ Thị Lệ Hảo
Download 9546-PC-VP.signed.pdf

Văn bản mới