Thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 46/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 09/12/2021
Ngày có hiệu lực 09/12/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Mai Văn Huỳnh
Download 46-NQ-HDND.pdf

Văn bản mới