Thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 53/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Nghị quyết Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 09/12/2021
Ngày có hiệu lực 09/12/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Mai Văn Huỳnh
Download 53-NQ-HDND.pdf

Văn bản mới