Thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 54/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2022.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 09/12/2021
Ngày có hiệu lực 09/12/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Nội vụ
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Mai Văn Huỳnh
Download 54-NQ-HDND.pdf

Văn bản mới