Thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 12/2021/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Nghị quyết quy định mức tiền công thực hiện các nhiệm vụ thi ở địa phương; nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 13/12/2021
Ngày có hiệu lực 13/12/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Mai Văn Huỳnh
Download 12-2021-NQ-HDND.pdf

Văn bản mới