Thứ tư, ngày 25 tháng 5 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 286/BC-CTK
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và cả năm 2021.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 24/12/2021
Ngày có hiệu lực 24/12/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Cục Thống kê
Người ký duyệt Đỗ Huy Công
Download BC KTXH T12, NAM 2021.doc.signed.signed.pdf
SL.KTXH-T.12 (ChinhThuc).signed.pdf

Văn bản mới