Thứ tư, ngày 25 tháng 5 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 1/BC-BCĐ
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ (thời kỳ báo cáo từ ngày 15/12/2020 đến ngày 30/11/2021).
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 04/01/2022
Ngày có hiệu lực 04/01/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Ban Chỉ Đạo 389/KG
Người ký duyệt Nguyễn Văn Hoàng
Download 01-BC-BCD.signed.pdf

Văn bản mới