Thứ tư, ngày 25 tháng 5 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 6/BC-SKHCN
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 05/3/2014 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 27/02/2013 của Tỉnh ủy Kiên Giang thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ, giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 07/01/2022
Ngày có hiệu lực 07/01/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành Sở Khoa học và Công nghệ
Người ký duyệt Huỳnh Vĩnh Lạc
Download 06-BC-SKHCN.signed.pdf

Văn bản mới